Pihojen auraus

Suoritan pienten pihojen auraukset ja liukkauden torjunnan.

Pihojen auraukset mökijällä tai lingolla

Liukkauden torjunta